Sản phẩm của phần mềm MKT

Chúng tôi cam kết giúp bạn cùng doanh nghiệp của bạn tiếp cận

hàng triệu khách hàng trên mọi nền tảng mạng xã hội

MKT Care

Phần mềm MKT Care

Phần mềm nuôi nick Facebook tự động, tương tác Facebook tự động chất lượng, bán hàng hiệu quả, tối ưu chi phí.

MKT Viral

Phần mềm MKT Viral

Phần mềm auto đăng bài Facebook, số lượng lớn. Giúp quảng cáo bán hàng, tiếp cận khách hàng tiềm năng, uy tín.

MKT Data

Phần mềm MKT Data

Phần mềm tổng hợp data khách hàng tiềm năng trên Facebook tốt nhất thị trường. Hỗ trợ tăng doanh thu bán hàng.

MKT Tube

Phần mềm MKT Tube

Phần mềm nuôi nick Youtube tự động, tương tác video Youtube tự động chất lượng, bán hàng hiệu quả.

MKT Telegram

Phần mềm MKT Telegram

Phần mềm tương tác tài khoản nick Telegram tự động chất lượng, nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa chi phí.

MKT Insta

Phần mềm MKT INSTA

Phần mềm tương tác tài khoản nick Insta tự động chất lượng, nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa chi phí.

Content Ai

Phần mềm Content Ai

Phần mềm MKT – Content AI là một công cụ AI viết content đắc lực cho những ai hoạt kinh doanh

0911 040 464